Odpojovač akumulátoru při podpětí programovatelný

 

 
Naprosté většině akumulátorů vadí vybíjení pod určitou mez. Odpojovač zátěže tomuto podvybití zabraňuje. Protože mnoho i profesionálních zařízení tuto ochranu neobsahuje, je v poslední době dost žádaný. Různé typy akumulátorů s různým počtem článků potřebují každé svoje nastavení.
Doposud vyráběný odpojovač je pevně nastaven výběrem odporů, což je při realizaci různých variant pracné. Programovatelný odpojovač si každý naprogramuje velmi jednoduše sám během pár minut přesně dle svých potřeb. K naprogramování není třeba počítač, stačí pouze stabilizovaný zdroj ! Dále je modul vybavenn čtyřstavovou indikací stavu akumulátoru a zvukovou signalizací blížícího se vypnutí.

 

Základní technické parametry:

  • Vstupní napětí: 3 - 20V
  • Rozsah nastavení : 3 - 20V , rozlišení 0,02V
  • Maximální proud zátěže: 5A bez přídavného chlazení ( pro T2= IRF9540, a Umin > 6V )
  • Rozměry: 44 x 32 x 12 mm

 

Ceny:

samotný naprogramovaný procesor - 150 Kč
stavebnice komplet ( včetně naprog. procesoru, bez piezo bzučáku ) - 320 Kč

PE 8/2013


 

 

HOME - Hlavní strana