Optický snímač pro měření otáček

 


Sonda optického snímače pro měření otáček je určena hlavně pro bezkontaktní snímání otáček vrtule u modelářských motorů. Jinak ji lze samozřejmě použít i ve všech případech, kdy otáčivá část způsobuje změny světla dopadajícího na snímač. V případě potřeby je možné otáčivou část kontrastně označit a snímat odražené světlo a ještě třeba použít zdroje světla na přisvětlení. Byla zkonstruována jako doplněk k přístroji RCtest, lze ji však použít prakticky ke všem čítačům MZ s funkcí otáčkoměru.

 

Popis zapojení
Zapojení je trochu složitější než je obvyklé. Pro správnou funkci fototranzistoru v širokém rozsahu úrovně osvětlení není možné použít jako pracovní zátěž jenom odpor. Tak jsou řešeny jednoduché konstrukce. Zátěž tranzistoru je nejlepší dynamická, která se mění podle úrovně osvětlení. Optimální pracovní bod fototranzistoru řídí IO1B a jako dynamická zátěž slouží T2.
Dále je už zapojení zcela běžné, komparátor s IO1A a následující tvarovač a oddělovač s T3.

Mechanická konstrukce
Elektronika je na malé destičce. Předpokládá se zapouzření do smršťovací trubičky, takže deska nemá žádné připevňovací otvory. Tranzistory T2 a T3 jsou položeny na desku aby byla nižší. Dva volné pájecí body u T1 jsou připraveny pro montáž případné přisvětlovací infraLED pro měření ve stížených světelných podmínkách. Citlivost fotoranzistoru je největší v infraoblasti.

 


Osazovací výkres

 

Použití
Pro měření je nejvhodnější denní světlo. Správnou vzdálenost a polohu je třeba najít experimentálně. Dbáme také na bezpečnost. Při umělém osvětlení je nutno brát v úvaruhu rušení od žárovek, zářivek a výbojek, které jsou většinou napájeny střídavým proudem.
Samozřejmostí je nastavení správné korekce snímání, např. podle počtu listů vrtule.

 

Ceny:

Stavebnice : 70Kč
Hotový oživený modul : na dotaz

Stavebnice obsahuje všechny součástky pro osazení plošného spoje s nepájivou maskou.

Zatím nepublikováno


 

 

HOME - Hlavní strana