Čítač 1300 MHz LCD

 

Verze s LCD displejem má výhodu v nízké spotřebě a možnosti programování. Komfortní verze, která vyhoví i i značně náročným uživatelům. Konstrukce se vyznačuje velkou jednoduchostí. K ovládání slouží 3 tlačítka s významem Funkce +, Funkce - a Rozsah. Přepínání vstupů je elektronické. Čítač má 3 vstupy a na displeji se zobrazuje který vstup je aktivní pro danou funkci. Informace o zvolené funkci se na displeji zobrazí vždy na chvíli po stisku tlačítka . U verze s dvouřádkovým displejem horní řádek trvale zobrazuje název funkce a spodní měřenou hodnotu.
Na obrázcích je příklad zástavby do krabičky.

 • Vstup A : kmitočty 20 MHz -1300 MHz, 4 rozsahy , rozlišení 10kHz, 1kHz, 100 Hz, 10Hz, citlivost < 50mV / 50ohm
 • Vstup B : kmitočty 5 Hz - 30 MHz, 4 rozsahy, rozlišení 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0.1 Hz, citlivost <100 mV / 1Mohm
 • Stupnice - možnost korekce mezifrekvenčního kmitočtu
 • Mf. kmitočty : 15 libovolných kmitočtů až do 1000 MHz - krok 10Hz, všechny kmitočty s možností +/-, lze je jednoduše nastavovat pomocí tlačítek
 • Korekce šířky pásma filtru +/- pro SSB přijímače, hodnota libovolná jako u mf.
 • Pro speciální přijímače měření VFO i BFO současně
 • Zobrazení TV kanálu ( i kabelové a hyperband ) a odchylky na 0.01 MHz
 • Externí předděliče - rozšíření rozsahu až do 30 GHz, volby 1:8 až 1:1024 vstup A, 1:2 až 1:16 vstup B ( 1.05.07 ) Změna !
 • Prostý čítač impulsů s předvolbou, log. signál výstup dosažení předvolby - max. 50 kHz
 • Vstup C : měření šířky impulsu v log. "L", "H", perioda , 2 rozsahy, rozlišeni 1ms, 1 ms ; vstup TTL / 1Mohm
 • Měření velmi nízkých kmitočtů - výpočtem z periody rozsah 0.001Hz až 100 Hz
 • Otáčkoměr : max.1 - 100000 ot/m, volitelný dělitel 1 - 6, rozlišení min. 0.1% v celém rozsahu !
 • Stopky : max. 24 hod, rozlišení 0.01s, ovládání vnějším log. signálem
 • Měření teploty ( -30oC až +120oC ,rozlišení 0,1oC, není nutná kalibrace, čidlo SMT160-30 )
 • Možnost nastavení stavu po zapnutí
 • Verze programu pro dvouřádkový displej
 • Napájení : 7 - 12V, 17 - 45 mA, podle typu měření ( podsvícení plus cca. 150 mA )
 • Rozměry : 100 x 64 x 39 mm ( modul s normálním displejem )

 

Rozšířená verze s komunikací RS232

Použitím procesoru s větší pamětí bylo možno doplnit další funkce. Hlavní částí je doplnění komunikace přes seriový kanál RS232. Je k dispozici pro jednořádkovou i dvouřádkovou verzi displeje. Komunikace probíhá v ASCI kódech pomocí jednoduchých příkazů. Podrobný popis komunikace lze zaslat na vyžádání.
 • Obousměrná komunikace s čítačem, možnost ovládání všech funkcí i zpětný přenos naměřených hodnot do nadřízeného zařízení. Rychlost 9,6 Kb.
 • Přidána funkce časového spínače. Doba sepnutí je nastavitelná do 60 hodin po 1 sekundě.
 • Prostý čítač doplněn o násobitel. Jeden impuls může mít hodnotu v rozsahu od 0,001 do 9999,999.
 • Měření teploty doplněno o funkci termostatu. Lze nastavit žádanou teplotu v rozsahu -30,0 oC až +120,0 oC. Hystereze mezi zapnutím a vypnutím může být od 0 oC do 100,0 oC.
 • Dplněna funkce statistiky. U všech funkcí lze zobrazit nejnižší, nejvyšší změřenou hodnotu a počet měření.
 • Možnost připojení externího obvodu reálného času (RTC8563) a tím funkce hodin a datumu. Údaj o datumu a času lze u dvouřádkové verze zobrazovat současně s měřenou hodnotou na prvním řádku.
 • Doplněn výstup signálu pro akustickou signalizaci stisku tlačítka.


Ovládací program pro čítač
Program pro ovládání čítače z W9x vytvořil Miroslav Šmíd. Program si můžete stáhnout zde ( 289 kb ). Podívat se na domácí stránky autora můžete zde. Program má drobná omezení , která v plné verzi programu nejsou. S otázkami ohledně úprav a funkcí tohoto programu se obracejte prosím na autora.

Měření indukčností a kapacit

Do nejnovější verze byla doplněna funkce měření indukčností a kapacit. Pomocí jednoduchého doplňku je možné měření L a C. Princip měření a parametry jsou shodné s přístrojem PIC LC metr ( viz. PE3/98). Oproti původní kontrukci bylo provedeno několik změn usnadňujících použití, stavbu a kalibraci přístroje.
 • Kapacity : 0,1pF až 1,5 uF ( ne elektrolytické )
 • Indukčnosti : 0,01 uH až 100 mH
 • Automatické přepínání rozsahů
 • Rychlost měření : 1 s
 • Žádné ovládací prvky na doplňku
 • Není třeba vybíraný kalibrační kondenzátor - kalibrace se provádí programově
 • Od verze 3.21 a 4.21 doplněno měření velkých indukčností metodou dvojí kalibrace, měří i vl. kapacitu cívky

UPOZORNĚNÍ - Doplněk pro měření L a C lze použít pouze s tímto čítačem LCD a programovým vybavením verze 3.1 nebo 4.1 a vyšší. S žádným jiným přístrojem nepracuje. Hlavní částí přístroje je složitý program, který vyhodnocuje kmitočet z měřícího přípravku !!!!

Aktuální rozšířená verze programu má číslo 3.21 a 4.21. Rozšíření rozsahů předděličů, měření velkých indukčností.

Varianty
Na objednávku lze dodat i verzi s anglickými texty menu.

Příklad montáže "velkého" podsvíceného displeje a porovnání velikosti. Znaky velikosti 5,5 a 10 mm. Při použití tohoto displeje je základní deska čítače v poloze součástkami nahoru, aby displej byl čitelný.

 

Ceny:
Stavebnice Čítač 1300 MHz LCD základní verze s jednořádkovým podsvětleným diplejem - 1500 Kč
    - // -    s dvouřádkovým podvětleným displejem - 1700 Kč
   - // -    s dvouřádkovým podvětleným displejem "velkým" ( znaky 10 mm !!! ) - 1900 Kč
příplatek za rozšířený program o RS232 a měření LC - 300 Kč
stavebnice doplňku pro měření LC - 170 Kč
stavebnice desky rozhraní RS232 - 65 Kč
obvod RTC8563 nutný pro funkci "hodiny" v rozšířené verzi - 150 Kč
rozšíření programu pro starší verze ( výměna procesoru, nutno zaslat funkční starý mikroprocesor ) - 300 Kč

Stavebnice obsahuje všechny součástky pro osazení plošných spojů, kvalitní vrtané plošné spoje, cínované s maskou, naprogramovaný mikroprocesor a pamět předvoleb. Součástí stavebnice není zdroj, krabička, vstupní konektory.

Po dohodě lze dodat i hotový oživený modul čítače.

Stavební návod publikován v PE 3 a 4/97
Doplněk pro LC v PE 7/2002

Komunikace RS232


 

 

HOME - Hlavní strana