Modul řízení serva

 

 

V poslední době došlo ke značnému rozšíření modelářských serv díky jejich nízké ceně a širokému sortimentu. Existují od nejmenších s vahou kolem 1g až po velké s výstupní silou desítek kg/cm. Lze je tak s výhodou použít i tam, kde to dříve nebylo možné technicky nebo i ekonomicky. K ovládání serv se používají nejčastěji RC souprvay pro řízení modleů, ale i nejrůznější interfejsy pro řízení počítačem. U robotů přes seriovou linku nebo u železničních modelářů signálem z DCC ústředny.

Tento modul slouží pro aplikace kde potřebujeme řídit jedno servo. Umožňuje nastavení obou kraních poloh, rychlosti pohybu, zpoždění aktivace krajních poloh a i režim cyklování. K nastavení není nutný počítač, provádí se pomocí tří tlačítek. Je možný i úsporný režim, kdy řídící impulsy jsou vysílány do serva jen po dobu pohybu. V klidu pak servo odebírá jen klidový proud ( ale nemusí držet přesně polohu ). Modul obsahuje zdrojovou část: usměrňovač, filtraci, stabilizátor. Pokud tuto část nepotřebujeme, je možné modul zmenšit , viz. na obrázku dolní verze.
Modul je značně universální a jeho použití je velmi široké. Nejenom v modelářství , ale např. pro otevírání žaluzií a podobně.
Pokud potřebuje ovládat více serv můžeme použít Ovladač pro 14 serv.

V současné době existuje několik verzí sw:
- základní, zapnuto = 1.poloha, vypnuto = 2.poloha
- se dvěma vstupy, impuls jeden vstup = 1.poloha , impuls druhý vstup = 2. poloha
- Faller car - časový autoblok
- Faller car - autobusová zastávka


Základní technické parametry:

  • Vstup: spínač, kontakt, signál TLL
  • Výstup: kladné pulsy 0,8 - 2,2 ms
  • Ovládání : 3 x tlačítko
  • Napájení: 7 - 16V ss/st, max. odběr podle použitého serva , případně 5V ss
  • Rozměry: 43 x 38 x 24 mm
 

Ceny:

samotný naprogramovaný procesor - 150 Kč
stavebnice komplet ( včetně naprog. procesoru ) - 280 Kč
hotový modul: na dotaz

Zatím nepublikováno


 

 

HOME - Hlavní strana