Modul řízení 14 serv

 

 

V dnešní době lze zakoupit modelářská serva již za velmi výhodné ceny. Výběr je značný od malých o váze několika gramů až po serva se silou desítek kg/cm. Zařízení k ovládání serv již ale k dispozici moc není. Zejména takových, které se nemusí programovat a ovládat přes počítač. Proto vznikly postupně ovladače MZ pro jedno servo a 14 serv. 
Ovladač je určen pro řízení 14 ks modelářských serv bez použití počítače. Skládá se ze dvou modulů ovládacího a výstupního. Propojení mezi moduly je pomocí pouze datových 2 vodičů takže odpadá velké množství kabelů. Výstupní modul lze použít i samostaně a pro jeho řízení použít počítač. Oproti běžným modulům používaným v robotice má rozšířené možnosti.
Využití ovladače je velmi universální,  původním určení pro železniční modeláře. Vzhledem ke svým vlastnostem je možné jej použít i v jiných oborech.

Ovládací režimy:
K ovládání slouží 14 tlačítek pro příslušná serva a dvě tlačítka pro volbu režimu a polohy.

Základní
Stiskem příslušného tlačítka s číslem serva se změní poloha serva na druhou hodnotu uloženou v paměti.
Stav serva je signalizován červenou a zelenou LED.
Plynulý
Stiskem tlačítka zvolíme příslušné servo a tlačítky pro volbu režimu můžeme servem plynule pohybovat dle libosti.
Paměťový režim ( vlakové cesty )
V tomto režimu je k dispozici 14 pamětí, přičemž v každé paměti můžeme každému servu přiřadit jednu nebo druhou polohu ze základního režimu a nebo může servo být vynecháno ( beze změny ).
Signalizace je v tomto režimu rozdělena na 2 sekce po 7, takže je zobrazena poslední zvolená paměť v bloku 1-7 a 8–14. Tento systém byl zvolen pro ovládání dvou zhlaví nádraží s max. 8 kolejemi. Paměťový režim je přizpůsoben požadavkům železničních modelářů, ale lze jej samozřejmě použít i pro jiné modely a zařízení.
Režim externích přepínačů - NOVÉ !!!
Protože není možné jednoduše vyvést indikační LED z desky, byl doplněn nový režim, ve kterém je při sepnutém spínači jedna poloha a při rozepnutém druhá. Použitím externích páčkových spinačů tak poloha páčky přímo určuje polohu serva.
Programování

V tomto režimu se nastavují koncové polohy a rychlost pohybu serv. Paměť koncových poloh se používá v základním a paměťovém režimu. Všechny hodnoty se pamatují i při vypnutém napájení.

Režimy výstupního modulu

Standardní
Servo je buzeno trvale signálem o aktuální poloze. Režim je nutný v případě udržení přesné polohy serva i při změně zatížení. V tomto režimu může servo ve snaze dosáhnout přesné polohy „bručet či pískat“.
Tichý
V tomto režimu je budící signál do serva vysílán pouze při změně polohy. Po ukončení změny se budící signál vypne a servo odebírá jen klidový proud. Výhoda – servo je zcela tiché, nevýhoda – výstupní poloha se může působením vnější síly na servo měnit.
Úsporný
Tento speciální režim umožňuje výrazně snížit nároky na napájecí zdroj. Při pohybu více serv jsou proudové nároky na zdroj pro serva vysoké. Servo při rozběhu odebírá vcelku velký proud ( běžně 0,8A i více ), takže v případě paměťového režimu, kdy se může najednou pohnout všech 14 serv by byl potřeba zdroj minimálně cca. 5V/12A. V úsporném režimu se ale serva nepohybují všechny najednou, ale postupně popořadě, takže v pohybu je vždy jenom jedno. Čas na provedení operace se sice prodlouží, ale k napájení stačí potom zdroj jen např. 5V 1A.  

Základní technické parametry: Ovládací modul

  • Výstup: seriový, RS232 TTL
  • Ovládání: 16 tlačítek na desce , 14 externích tlačítek nebo spínačů
  • Zobrazení : 32 x LED
  • Napájení: 5 nebo 12V ss, max. 100 mA
  • Rozměry: 165 x 52 x 20 mm

Výstupní modul :

  • Vstup: seriový RS232, galvanicky oddělený
  • Výstup: 14 x kladné pulsy 0,8 - 2,2 ms, rámec 20 ms
  • Napájení: 5V,+/-10%, 1-15A ( podle použitých serv )
  • Rozměry: 58 x 39 x 18 mm

Ceny:

Hotový oživené moduly (ovládací a výstupní ) - 900 Kč bez externích vstupů, 1100,- Kč s externími vstupy
stavebnice komplet - ? zatím ne, v případě zájmu napište.

Zatím nepublikováno


 

 

HOME - Hlavní strana