Generátor minutových impulsů pro podr. hodiny NOVÉ

Tester LED
Tester baterií a zdrojů
Čítač LCD MINI VERZE 3
Odpojovač akumulátoru programovatelný

Ovladač pro 1 servo a pro 14 serv
Zvukový modul pro analogové lokomotivy
Rozšířené menu pro elektronika "Železniční modely" - viz menu vlevo
České slovní hodiny